• wild and free nature

    wild and free nature

צור קשר

הגל הירוק איכות סביבה בע"מ

רחוב אמיר 11 רמת גן, 5233611

טלפון: 03-6746091

פקס: 1533-6746091

gady@greenwaveltd.com

צור קשר

מאמרים

  • מהו סקר קרקע?

    מהו סקר קרקע?

    סקר קרקע מבוצע ע"פ נוהלי המשרד להגנת הסביבה וע"י יועץ מקצועי מומחה, המלצות סקר הקרקע נבחנות ע"י אנשי המשרד להגנת הסביבה והרשויות המקומיות בטרם קבלת החלטה להמשך פעילות באתר.
    סקר קרקע מבוצע גם כאשר מתבצעות עסקאות נדל"ן, בחירת אתר לבניית מגורים/משרדים לשם בדיקת המצאות מזהמים בקרקע בטרם בצוע העסקה – לקרקע מזוהמת קיימת השפעה על תמחור ובצוע העסקה ועל פי ממצאי סקר הקרקע מתקבלים התרי בנייה. עוד...