צור קשר

הגל הירוק איכות סביבה בע"מ

רחוב אמיר 11 רמת גן, 5233611

טלפון: 03-6746091

פקס: 1533-6746091

gady@greenwaveltd.com

צור קשר

בדיקת קרקע - מהו סקר קרקע?

סקר קרקע הינו תהליך המבוצע באתרים בהם קיים פוטנציאל זיהום בקרקע. בתהליך סקר הקרקע מבוצעים קידוחים לשם תחום הזיהום לעומק ולמרחב. סקר הקרקע מבוצע ע"פ נהלי המשרד להגנת הסביבה וע"י יועץ מקצועי מומחה.

בחירת נקודות הדיגום בסקר הקרקע מבוצעת לאחר בצוע סקר הסטורי וא/ו לאחר בצוע סקר גזי קרקע באתר.

לאחר קבלת ריכוזי המזהמים בקרקע מהמעבדה יושוו הערכים לערכי הסף של המשרד ותקבע שיטת הטיפול בקרקע המזוהמת.

לעיתים יהיה צורך בבצוע סקר קרקע משלים לשם תחום סופי של הזיהום באתר.

על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה, נכון לשנת 2011 קיימים בישראל מאות אתרים המוכחים כבעלי זיהום קרקע ונמצאים במסד הנתונים של המשרד להגנת הסביבה. מעבר לנתון הנ"ל קיימים עוד מוקדים רבים בעלי פוטנציאל זיהום קרקע המוערכים באלפי אתרים כתוצאה מפעילות מזהמות הן מהעבר והן מההווה המאופיינים בזיהומי קרקע ומי תהום מתעשיות הדלק למיניהן (תחנות דלק, חוות מכלים, קווי הולכה וכו') מטמנות פסולת, תעשיות ביטחוניות, מפעלים וכו'.

לשם אתור נוכחות מזהמים באתרים הנ"ל ולשם קביעת ריכוזים בקרקע בגז הקרקע ובמי התהום נידרש תחום הזיהום ושיקומו ע"י בצוע סידרה של בדיקות בהן:
• סקר היסטורי .
• סקר גזי קרקע.
• סקר קרקע.
• קידוחי ניטור למי תהום ע"פ דרישה ו/או צורך.

כאמור סקר קרקע מבוצע באתרים בהם נעשה שימוש במגוון של חומרים מסוכנים ובעקבות תפעול לא נכון, תקלות, הטמנה וסילוק לא ראוי של הפסולת שגרם ליצירת תשטיפים אשר זיהמו את הקרקע ומי התהום. מקורות נוספים לזיהומי קרקע יכולים לנוע מתשתיות ביוב (בהן זורמים שפכים תעשייתיים), צוברי כימקליים ודלק תת קרקעיים.
קרקע מזוהמת יכולה להוות סיכון בריאותי לאדם ע"י שתיה, בליעה וחשיפה לחומרים המסוכנים ע"י נשימת חלקיקי אבק מזוהמים ו/או גזים המתנדפים מהאזורים המזוהמים.
כמו כן תתכן פגיעה בחי צומח (בתי גידול ומערכות אקולוגיות) ומקורות מים (מי תהום).
סקר קרקע מבוצע באתרים בהם התגלה זיהום או נמצא חשד לזיהום לשם קביעת סוגי המזהמים ריכוזי המזהמים והיקף הזיהום בקרקע (תחום למרחב לעומק ולשטח) .


סקר קרקע מבוצע ע"פ נוהלי המשרד להגנת הסביבה וע"י יועץ מקצועי מומחה, המלצות סקר הקרקע נבחנות ע"י אנשי המשרד להגנת הסביבה והרשויות המקומיות בטרם קבלת החלטה להמשך פעילות באתר.


סקר קרקע מבוצע גם כאשר מתבצעות עסקאות נדל"ן, בחירת אתר לבניית מגורים/משרדים לשם בדיקת המצאות מזהמים בקרקע בטרם בצוע העסקה – לקרקע מזוהמת קיימת השפעה על תמחור ובצוע העסקה ועל פי ממצאי סקר הקרקע מתקבלים התרי בנייה.


חברת הגל הירוק איכות סביבה בע"מ הינה חברה המתמחה בבצוע סקרים היסטוריים סקרי גזי קרקע וסקרי קרקע. לחברת הגל הירוק ניסיון בבצוע עשרות סקרי קרקע בתאום עם משרדי הגנת הסביבה והיחידות הסביבתיות ונותנת שרות למגוון חברות ועסקים בתחום האנרגיה והתעשייה.