• Green Wave Environment

    Green Wave Environment

צור קשר

הגל הירוק איכות סביבה בע"מ

רחוב אמיר 11 רמת גן, 5233611

טלפון: 03-6746091

פקס: 1533-6746091

gady@greenwaveltd.com

צור קשר

סקר שפכים

  • עמידה מול חוקים, תקנות והנחיות של גופי האכיפה הסביבתיים:

 עם ההתפתחות חוקי הסביבה והאכיפה הסביבתית נידרש בעל העסק לעמוד בדרישות המעודכנות ביותר, חברת הגל הירוק תפעל, תקדם ותבצע בדיקה של מצב העסק/מפעל בהשוואה לדרישות החוק ותמליץ על דרך טיפול מיטבית תוך ליווי צמוד ומקצועי.

  • סקרים סביבתיים:

הכנת סקרים סביבתיים ע"פ ההנחיות הסביבתיות של המשרדים השונים לשם קבלת היתרים ורשיונות עסק.

  • שפכים תעשייתיים:

שפכים תעשייתיים הינם שפכים המכילים מזהמים בעלי פוטנציאל פגיעה סביבתית גבוה מאוד- בשנים האחרונות הוחמרה מאוד האכיפה הסביבתית בנושא באמצעות חוקים חדשים שחוקקו. עקב כך מצאו עצמם מפעלים רבים נקנסים ע"י הרשויות בגין הזרמות שפכים אסורות למערכות הביוב. הגל הירוק איכות סביבה בע"מ מייעצת לעסקים בהיבט שפכים תעשייתיים – הכנת פרשות טכניות (לתחנות תדלוק, מוסכים, מסעדות, אולמות ארועים וכו'), הכנת סקרים לאפיון שפכים, ליווי פעולות דיגום וניתוח תוצאות המעבדה כפי שהתקבלו, ייעוץ להפחתת מזהמי שפכים ועמידה בדרישות החוק המעודכנות כפי שפורסמו.

  • היתרים ורשיונות עסק:

קידום וסיוע לעסקים וחברות לקבלת רשיונות עסק בהיבט איכות סביבה (תחנות דלק, מוסכים,אולמות ארועים, מסעדות, מפעלים וכו').

  • הדרכות איכות סביבה:

הדרכות איכות סביבה ובקרות בתחנות דלק/ עסקים ומפעלים ע"פ הנחיות ו/או דרישות המשרד להגנת הסביבה. (ההדרכות לתחנות דלק ניתנות ע"פ הנחיות הממונה במשרד להגנת הסביבה).