• Green Wave Environment

    Green Wave Environment

צור קשר

הגל הירוק איכות סביבה בע"מ

רחוב אמיר 11 רמת גן, 5233611

טלפון: 03-6746091

פקס: 1533-6746091

gady@greenwaveltd.com

צור קשר

התקנת באר ניטור

בהמשך לבקשת רשות המים מעסק במרכז הארץ חב' green wave environment ליוותה פעילות התקנת באר ניטור בשטח העסק. הותקנה באר בקוטר 3" לעומק של כ- 30 מ' לניטור ובדיקת מי התהום. בסיום התהליך יוגש לזמין העבודה דוח המסכם את הפעולות שבוצעו לרבות תוצאות ניטור הבאר והמלצות להמשך טיפול.