• Green Wave Environment

    Green Wave Environment

צור קשר

הגל הירוק איכות סביבה בע"מ

רחוב אמיר 11 רמת גן, 5233611

טלפון: 03-6746091

פקס: 1533-6746091

gady@greenwaveltd.com

צור קשר

קרקעות מזוהמות

  • הכנת דוחות הידרולוגיים - דוחות הידרולוגיים המוגשים לרשות המים כחלק מדרישת תמ"א 18 שינוי 4, חו"ד לגבי מיקום תחנת התדלוק ביחס למקורות מים, קידוחים ומי תהום והוראות למניעת זיהום מים בהתאם להנחיות.
  • שירותי ייעוץ ותכנון בתחום הנדסת מים והידרולוגיה - הייעוץ כולל תכנות ממוחשב במערכות תיב"מ וממ"ג ( CAD ו GIS ) תוך שימוש בפיתוחים ממוחשבים ותוכנות מתקדמות. הייעוץ הינו כולל ומלווה את כל שלבי הפרויקט החל משלב איסוף הנתונים ועד מתן דו"ח סופי של פתרון הבעיה.
  • הכנת מודלים לבדיקה וחיזוי תנועת מזהמים במי תהום - כולל חישוב ריכוזי מזהמים מסביב לאתרים מזוהמים ובדיקת השפעתם על מקורות מים.