• Green Wave Environment

    Green Wave Environment

צור קשר

הגל הירוק איכות סביבה בע"מ

רחוב אמיר 11 רמת גן, 5233611

טלפון: 03-6746091

פקס: 1533-6746091

gady@greenwaveltd.com

צור קשר

שיקום קרקעות

במקומות רבים במדינת ישראל התגלו זיהומי קרקע ומי תהום בהיקפים שונים. זיהומים אלו נוצרו מפעילות תעשייתית לאורך תקופות זמן שונות. זיהומים אלה נדרשים למיפוי ושיקום על פי הנחיות רשות המים והגנת הסביבה.

כיום בכדי לקבל היתרים ורישיונות עסק יש צורך לבצע סקרי קרקע ומים מקדימים לאיתור מזהמים פוטנציאלים זאת על פי חוק חומרים מסוכנים,חוק המים וכן על פי הסדרים ודרישות מיוחדות של הרשויות השונות. בעתיד הקרוב צפויה כנסת ישראל לחוקק חוק קרקעות מזוהמות אשר צפוי לחולל טלטלה בענף הבנייה. חוק זה יחייב מיפוי אזורים מזוהמים ויטיל את עלויות הניקוי על היזמים.

חברת Green Wave Environment מבצעת סקרי נוכחות מזהמים המבוססים על סטנדרטים מקובלים ועל נהלים של רשות המים והגנת הסביבה לרוב נערכת העבודה במספר שלבים כפי שיפורט:

שלב ראשון (Phase I) – ביצוע סקר היסטורי ותוכנית דיגום. בשלב זה נאספים נתונים (מפות היסטוריות, תצאו"ת ראיונות עם עובדים וכו') הנובעים מפעילות העבר והווה של העסק. על סמך הממצאים שנאספו ניתן להעריך את האזורים הנקיים, החשודים בזיהום והמזוהמים בפועל הקיימים באתר. בחלק מהמקרים ניתנות המלצות לביצוע דיגום קרקע ו/או מי תהום למיקוד מצב הנכס.

שלב שני (Phase II) – ביצוע תוכנית דיגום באתר (סקר קרקע, דיגום מי תהום).

בשלב זה נלקחות דוגמאות קרקע ו/או מי תהום מהאתר ע"פ המלצות הסקר ההיסטורי ו/או סקר גז הקרקע שבוצע באתר. בסופו של התהליך מופק דוח המשווה את הערכים שהתקבלו בסקר הקרקע לערכי הסף והתקנים המקובלים.

בחלק מהמקרים ניתנות המלצות להמשך תיחום הזיהום ו/או המלצות להמשך שיקום הקרקע המזוהמת ומי התהום ע"פ הצורך.

שלב שלישי (Phase III) – טיפול בקרקע ו/או במי התהום המזוהמים כפי שהתגלה בסקרי הקרקע וסקרי המים הקודמים שבוצעו באתר.

אופי הטיפול נגזר מפרמטרים רבים (סוג הקרקע, שימושי הקרקע, בארות הפקה, לוחות זמנים וכו') .